Ostatní texty

Man in the Air

OST Příběhy obyčejného šílenství (2004)

Muž ve vzduchu

Man in the air is flying into the new day
Immobile, silently, now he feels no pain
no pain

We live in an illusion
In confusion
One never knows, what will come
the next time

We lose our dreams
We lose our friends
And the bitterness slips low
Into our hearts
And the hearts hurt

Man in the air is free as a bird in the sky
You can read in his eyes - no fear, just strange delight
delight

We live in an illusion
In confusion
One never knows, what will come
the next time

We hide our emotions
Destroy relationships
Ev´ry day we commit these
silent crimes

Man in the air hasitates, he´s in doubt about himself
Does he want (to) pull the ripcord of his chute
or change his fate
How will he deside now?

We lose concentration
Lose destination
All is hidden in the haze
of the strange hate

We have a fear of a motion
And immolation
We go along the walls
of our inner maze

We lose concentration
Lose destination
All is hidden in the haze.

Muž ve vzduchu vlétává do nového dne
nehybně, bezhlučně, nepociťuje už žádnou bolest
žádnou bolest

Žijeme v iluzích
a ve zmatcích
nikdo neví, co přinese
příští chvíle

Ztrácíme sny
ztrácíme přátele
a hořkost se tiše vkrádá do našich srdcí
a srdce bolí
 

Muž ve vzduchu je volný jako pták na obloze
co čteš mu v očích není strach, jen podivná rozkoš
rozkoš

Žijeme v iluzích
a ve zmatcích
nikdo neví, co přinese příští chvíle
 

Skrýváme emoce
ničíme vztahy
každej den pácháme tyhle
tichý zločiny

Muž ve vzduchu váhá, je sám o sobě v pochybách
Chce zatáhnout za lanko od padáku
nebo změnit svůj osud?
Jak se rozhodne?

Ztrácíme koncentraci
ztrácíme cíl cesty
vše je skryto v oparu
cizích nenávistí

Máme strach z pohybu
a z obětování
jdeme při zdech
našeho vnitřního bludiště  

Ztrácíme koncentraci
ztrácíme cíl cesty
vše je skryto v oparu…

   

 Night In Lhasa

Našrot Unplugged (2011)

 Noc v Lhase

The last train to Lhasa has arrived
No stars in heaven, the night is black
You see only lights of cigarettes
Sense a Chinese sentry behind your back

Free Tibet, free – people are dreaming
Free Tibet, free – but the faces are freezing

You go alone on the main street
Street of defiance, street of death
Even if it´s cold, you feel the heat
And Chinese sentries behind your back

Free Tibet, free – people are dreaming
Free Tibet, free – but the faces are freezing

When with tiredness you go to sleep
When you awake to a new cold day
When you want to drink your morning tea
Sense a Chinese sentry behind your back

Free Tibet, free – people are dreaming
Free Tibet, free – but the faces are freezing…

Poslední vlak do Lhasy už přijel
obloha bez hvězd, noc je černá
vidíš jen světýlka cigaret
cítíš čínskou hlídku za zády

Svobodný Tibet – lidé sní
Svobodný Tibet – ale tváře mrznou

Jdeš sám hlavní třídou
třídou vzdoru, třídou smrti
I když je zima, cítíš horko
a čínskou hlídku za zády

Svobodný Tibet – lidé sní
Svobodný Tibet – ale tváře mrznou

Když únavou jdeš spát
když se probudíš do novýho chladnýho dne
když si chceš vypít svůj ranní čaj
cítíš čínskou hlídku za zády…

Svobodný Tibet – lidé sní
Svobodný Tibet – ale tváře mrznou

   

The Windy Day
(A Slow Pathetic Song Smelling Of Camp)

Našrot Unplugged (2011)

Větrnej den
(aneb Pomalá patetická píseň páchnoucí podbízivostí)

I remember the windy day
It´s a long, long time away
Then I held your hand
And the wind and the rain
Became stronger
And drenched our clothes                         

Oh, happy, unkindly days
We were young and we had faith
That no one could divide us
But time changed our lives
And all lovely things are
In the past

(Now) the wind stays
      I never reason why
      Oh, I long for what you don´t believe
(Now) the wind stays
      I never reason why
      Oh, I long for what you don´t believe again

No sun, the sky is grey
I never find words to say
My mouth is dumb forever
And the people and the trees
They are staying still
All is over

And my only wish – to stay
Now slowly fades away
Something you want to say
But your tears roll down your face
And fall upon the grave               
On me…

(Now) the wind stays
      I never reason why
      Oh, I long for what you don´t believe
(Now) the wind stays
      I never reason why
      Oh, I long for what you don´t believe again

Pamatuju si ten větrnej den
je vzdálen tak dlouhej, dlouhej čas
tehdy jsem tě držel za ruku
a vítr a déšť
přišly v plný síle
a promáčely nám hadry                         

Jó, šťastný nevlídný dny
byli jsme mladí a měli víru
že nás nikdo nerozdělí
ale čas změnil naše životy
a všechny krásný věci
jsou minulostí

A teď vítr zůstává
neřeším proč
toužím po tom, čemu ty už nevěříš
A teď vítr zůstává
neřeším proč
toužím po tom, čemu ty stále nevěříš

Žádný slunce, obloha šedá
nemůžu najít slova
má ústa jsou navždy němá
A lidé a stromy
stojí nehybně
je konec

A mý jediný přání - zůstat
teď pomalu odplývá
Něco chceš říct
ale slzy ti stékají po tváři
a padají do hrobu               
na mě…

A teď vítr zůstává
neřeším proč
toužím po tom, čemu ty už nevěříš
A teď vítr zůstává
neřeším proč
toužím po tom, čemu ty stále nevěříš

   

Blues levnýho baru

demo 2012

   

Sedě v levným baru
retko v hubě mám
piju levnej chlast
a tiše přemítám

když povšimnu si holky
co se na mně skrz dým podívá 
byla krásná jako tíseň
jak vzpomínka bolestná

Přisedla si ke mně
nohu přes nohu                         
vlasy dala z vočí
jak když odkryje výlohu

chtěl jsem ji pozvat
na rum, koňak nebo zelenou
ale ona řekla: Ne! Já jsem Smrt
a dneska jsem přišla za tebou
 

Celej život v lihu
taháš se s babama
flákáš se a pohrdáš
dobrejma radama

nikdy´s nic nebyl
a všechno jsi podělal
tak teď se hochu připrav
čeká tě cesta daleká

Má milá Smrti
co bych na to řek´
kdybys nebyla tak sexy
utek´ bych, to mi věř

jak ale můžeš vidět
ještě jsem nedopil
tak tu poseď se mnou, dáme řeč
o životě a... o smrti

 

Zmizíme ze světa

Flashbacks - Live Unplugged (2015)


Zmizíme ze světa
nezbyde z nás nic
jak když vítr odvane
zápach z popelnic

po nás jen potopa
a nic víc...

My ztratili víru
myšlenka nemá tvar 
odpadky vesmíru
spálí sluncí žár

cesta končí, už jen
kroků pár...

Zmizíme ze světa
zmizí bolest a strach                         
vlahý jarní déšť
spláchne ulic prach

stačí překročit
poslední práh...

A poslední věta
uzavře kruh
hvězdy se rozletí
jako hejno much

zmizíme ze světa
zmizí i Bůh...


 

 

 

 

© 2018 Našrot | Administrace | Mapa stránek | RSS
design by c.