Texty

Další akce

so 08.06. / Polná
U rybníka Peklo
/ Festival U Pekla open air, vystoupí Našrot (HC-crossover), Prohra Praha (hardcore-noise), Severní nástupiště (country & folk-rock)

The Guide To The Wild Years

Lost Generation

We're walkin' through the City
And wasting our life there
Sewage in the sewer
And trash in our brains
Down in the City
We're losing ourselves
Drugs in our bodies
Confusion in our heads

 God, in hell we trust
In drugs, hell's white dust
In guns - their word is last
In rock, 'cause it's fast

 We are so different
The curse of this bad time
No way in the sky-line
Sentenced in advance to die
No problem to kill somebody
We know secret lanes
We join even with the devil
To this last game

God, in hell we trust
In drugs, hell's white dust
In guns - their word is last
In rock, 'cause it's fast
In the lives in the secret signs
In the fights
In the new motions
In the lives
And in the times
In the crimes
Of new creation

DIE / OLD WORLD / COMPRESSION /
OF ALL BRAINS / VIBRATION /
OF THIS TIME / COMPLETION /
OF NEW LINES / DESTRUCTION!

We are downtown
And we stagger stoned
We look in the mirror
And we see the void...

Ztracená generace

Chodíme městem
a devastujem tam svůj život
splašky v kanální stoce
bordel v našich mozcích
Dole ve městě
sami si to prohráváme
v tělech drogy
a zmatek v palicích

Bože, veříme v peklo
        v drogy, pekelnej bílej prach
        v bouchačky - jejich slovo je poslední
        v rock, protože je tvrdej

Jsme tak jiný
prokletí těhle zlejch časů
žádná cesta na obzoru
jsme předem určený chcípnout
Žádnej problém někoho sejmout
známe svý tajný uličky
půjdem do holportu třeba i s Ďáblem
do týhle poslední hry

Bože, veříme v peklo
        v drogy, pekelnej bílej prach
        v bouchačky - jejich slovo je poslední
        v rock, protože je tvrdej
        V životech
                v tajnech znameních
        v bojích
                v novejch pohybech
        v životech
                a v dobách
        v zločinech
                novýho stvoření

Chcípni / starej světe / stlačení /
všech mozků / vibrace / týhle doby /
dokončení / novejch směrů / destrukce!!
Dole ve městě
potácíme se na sračky
díváme se do zrcadla
a není tam nic!

 

Girl, That's You

Once you said you thought you knew me
Said I was the right one for your needs
Now you claim that you see right through me
That I'm doer of dirty deeds
Well I got news for you my baby
Think you're smart but guess again
Your words are strong but memory's shady
As you say I'll
Take away your power
Come here I got something for you
What it was I couldn't tell
I didn't mean to screw and bore you
There's the door and go to hell
Life's a bowl of fruit my baby
Full of cherries and you're the pitts
Fuck yourself my dear fair lady
Now I've realised it's gone to shit

GIRL, THAT'S YOU

I know you think "well" of me, I know you
Want me for yourself
I know you just can't leave me, despite all
The things I say
I know you want to "please" me, at any price
Stop! Oh god!

Well, bless my heart I don't believe it
Making up oh no again
Hell on earth can't stand to bear it
Lose my mind and go insane
Pretty soon I'll need a straight jacket
Nice and tight with all the straps
Its all over I just can't hack it
See ya babe, this scene's wrap

GIRL, THAT'S YOU!

I know you think "well" of me, I know you
Want me for yourself
I know you just can't leave me, despite all
The things I say
I know you want to "please" me, at any price
Stop!

GIRL, THAT'S YOU!

Holka, to jseš ty

Jednou jsi řekla
že si myslíš, že mě znáš
pro tvý potřeby
že jsem byl ten správnej
tvrdíš, že zkrz mě vidíš
že pachatel zlej činů
jsem já
Kočko, mám pro tebe novinku
myslíš že jseš chytrá
ale rozmysli si
tvý slova jsou silný ale
paměť chabá
jak říkáš
odebírám ti síly
pojď sem mám něco pro tebe
nedokážu říct, co jsem byl
nemínil jsem tě ojet a
nudit
tady jsou dveře a padej!
život je mísa
plná třešní a ty jseš tou peckou
jebej se sama krásná dámičko
teď mi je jasný, že to šlo
do hajzlu!

Holka, to jseš ty!

Vím, že to se mnou myslíš "dobře"
vím, že mě chceš jen pro sebe
nechceš odejít
kašleš na všechno co ti
řeknu
vím, že mě chceš "potěšit"
za každou cenu
Stop! Páni
Teda nedá se tomu věřit
zase usmíření, to snad ne
nesnesu už tohle peklo na zemi
ztratil jsem rozum a
zcvoknul jsem
za krátkou chvíli budu potřebovat
svěrací kazajku
pěkně těsnou s plno řemenama
je konec bejby, nemůžu dál
kaněc filma...

Holka, to jseš ty!

 

Try To Lie

If the teacher asks you
Why'd you come late to school
Try to lie
If your father asks you
Why'd you ramble on the streets
Try to lie
Try to lie /just now!/

If the cop wants to know
Why do you have a knife
Try to lie
If your girl-friend asks you
Who was that girl yesterday
Try to lie
Try to lie /just now!/

If they catch you in the store
When you take their goods
Try to lie
If they want to know
What's in fact your name
Try to lie
Try to lie /just now!/

Because
Cop lies
Politician lies
Businessman lies
That man in the corner lies
Your father lies
Your mother lies
Your best friend lies
Your God lies!
Try to lie /just now!/
Everybody lies...

Zkus lhát

Když se tě učitel zeptá
proč's přišel pozdě
                    zkus lhát
když se tě otec zeptá
proč se touláš v ulicích
                    zkus lhát
Zkus lhát - a zrovna teď!
Když se tě polda zeptá
na co máš tu kudlu
                    zkus lhát
Když se tě tvoje stará zeptá
kdo byla ta holka včera
                    zkus lhát
Zkus lhát - a zrovna teď!

Když tě chytnou v krámě
jak jim šloháš zboží
                    zkus lhát
když chtěj znát
jaký je tvý jméno
                    zkus lhát
Zkus lhát

Protože
            polda lže
            politik lže
            byznysmen lže
            támhleten chlápek na rohu lže
            tvůj fotr lže
            tvůj nejlepší kámoš lže
            tvůj bůh lže!

Zkus lhát

 

Soldiers Of A Different World

Shoulders of soldiers in one line, no chance
You're scramblin' and watchin' them like in a trance
Oh yeah
You're in trance
Soldiers are marchin' in sludge on the streets
In cold eyes no mercy, no faith, that you can read
Oh yeah
Void in their eyes
Crying and screaming of women in the rain
Violence has a colour of blood and death
Oh yeah
Blood and death

One night
One fight
One while
And one thousand crimes!

You're the only one alive in this town
Your sense of terror is knockin' you down

One night
One fight
One while
And one thousand crimes!

Obliteration is perfect, no life
Soldiers of a different world go in the night
Oh yeah
They go in the dark
You are in the park
You see red sun

Blood night
Blood night
Blood night
Bad dream?

Vojáci cizího světa

Ramena vojáků v jedný lajně, není šance
lezeš po čtyrech a pozoruješ je
jako v transu
jo
jseš  v transu
vojáci pochodujou v blátě ulic
žádný slitování, žádná víra - to můžeš číst
v jejich studenejch očích
jo
v prázdnejch očích
V dešti jen pláč a křik žen
násilí má barvu krve a smrti
jo
krve a smrti
jedna noc
jeden boj
jedna chvíle
tisíc vražd
Sám v tomhle městě zůstals naživu
pocit hrůzy tě sráží k zemi
jo
jseš v háji
jedna noc
jeden boj
jedna chvíle
tisíc vražd
Vyhlazení je dokonalý, nikdo živej
vojáci cizího světa jdou do noci
jo
jdou do tmy

Jseš v parku
vidíš rudý slunce
krvavá noc
krvavá noc
krvavá noc
špatnej sen

 

Tequilla Under The Dark Sun

Sitting under a parasol
And drinkin' all that's cool
And you keep silent despite all I say
Now you blinked with your eyes
Your eyes - like a blue-green sky
On a saturday afternoon
All is so lazy and slow
I'm waiting for something to move
Something in my self
Something in your self
Something that is between us

On the south the hell of war
Hell of war goes on
And here is calm, quickly, quickly
At least for a little while
To enjoy this strain
To enjoy this strain
Until all will be over
All will be over
Nobody knows what will happen
I wanna be with you
I wanna be with you
I wanna be with you again

Before
Somebody spoil this thing
And tears off everything
Then hell will come to this strain...

Nobody know what will happen
Something in my self
Something in your self
Something that is between us
Before

Somebody spoil this thing
And tears off everything
Then hell will come to this strain...
Roll another one...

Tequila pod temným sluncem

Sedíme pod slunečníkem
a pijem všechno
co je studený
a ty mlčíš na všechno co já řeknu
teď jsi mrkla očima
tvejma očima
z modrozelený oblohy
v sobotním odpoledni
všechno je tak líný
a pomalý
čekám na něco
co se pohne
něco ve mě
něco v tobě
něco co je mezi náma
Na jihu
peklo války pořád trvá
a tady je klid
rychle, rychle, aspoň pro tuhle
chvíli
užít si ten klídek
užít si to
než to všechno skončí
všechno skončí
Nikdo neví
co se může stát
chci být s tebou, s tebou
s tebou
Než to někdo zkazí
než to všechno urve
než to peklo vrazí
do týhle pohody
nikdo neví
co se může stát
něco ve mě
něco v tobě
něco co je mezi náma
Než to někdo zkazí
než to někdo urve
než to peklo přijde
do týhle pohody

zabal další hulení...

 

Us And Them

Us and them

We wanna amuse
Be in a good mood
Not their grey life
Yeah
We wanna stay in love
Wanna be free
And smoke the GRASS
And they wanna have
At one's command
And supervise
Yeah
They wanna destroy
All what is new
And it's beyond them

I do it all for myself
Walk in the door of grace
Into the Gates of Dawn, you sucker
And whom do you do it for?
Into what kind of door
Do you go, tell me now, you sucker?

We're on the gathering
Of all open hearts
Sing OUR songs
Yeah
We wanna break on through
To the other side
We wanna be high
They call: This gathering
Is not permitted, please disperse!
Do you understand me?
Fuck you!
We will never do
What you order me
Or will you shoot us all?

I do it all for my self
Walk in the door of grace
Into the Gates of Dawn, you sucker
And whom do you do it for?
Into what kind of door
Do you go, tell me now, you sucker?

You suckers!

Us and Them...

My a oni

My a oni...

Chcem se bavit
bejt v pohodě
ne to jejich šedivý žití
chcem se milovat
chcem bejt svobodný
a pohulit travku
a voni chtěj
všecko ovládnout
nad vším mít dohled
chtěj ničit
všecko co je nový
a nad jejich chápání

Dělám to pro svý já
vcházím do dveří milosti
do bran úsvitu, ty zmrde
a pro koho to děláš ty?
Do jakejch dveří vcházíš?
Řekni mi to teď, zmrde

Jsme na shromáždění
všech otevřenejch srdcí
a zpíváme naše písně, jo
chcem se protlačit
na druhou stranu
chcem ulítnout
vysoko
Oni řvou:
Toto shromáždění je nepovolené,
okamžitě se rozejděte, rozuměli jste?
Serem na tebe!
Nikdy nebudem šlapat
podle tvejch rozkazů
nebo nás všechny postřílíte?

Dělám to pro svý já
vcházím do dveří milosti
do bran úsvitu, ty zmrde
a pro koho to děláš ty?
Do jakejch dveří vcházíš?
Řekni mi to teď, zmrde

My a oni...

 

No Way In This Reality

Long time, I worked with my brain
Combined computer with visions of my self, hey
I'm still on the fuck'n' "right" side
But quiet man from the screen got into my mind
Hey man, non-man, I am sick of you
Of this mad digital game
Hey man, non-man, I am sick of you
You're surfing on my cerebral trail

Quiet man, strongly you keep me down
'Cause you want to see all with my inner sight
The fight
Fight is not finished in my neuron net
I've got to run from my nervous fuck'n'death
Hey man, non-man, I don't wanna be your
Fuckin' slave, slave without face
Hey man, non-man, I shut the door
I'm running to a different space

NO WAY
In this reality

Quiet man get lost from my life
My sensibility is sharp like a knife, hey
I know what's the Time and the Word
I left my body in the old fuckin' world
Hey man, non-man, you'll never get me
In the NET - my hidding-place
Hey man, non-man, you'll never get me
Watch out for me in future days

NO WAY
In this reality
NO WAY
In this reality

Není cesty v týhle realitě

Dlouhej čas jsem dělal se svym mozkem
kombinoval počítač s vizema mý mysli
jsem pořád na tý pojebaný "správný" straně
ale tichej chlápek z monitoru
dostal se do mýho Já
hej muži, ne-muži, mám tě pokrk
i týhle šílený digitální hry
hej muži, ne-muži, mám tě pokrk
surfuješ mi v mozku

Tichej chlápku, dostáváš mě tvrdě dolů
chceš všechno vidět mým vnitřním zrakem
ale boj v mý neuronový síti neskončil
musim zdrhnout svý pojebaný nervový smrti
hej muži, ne-muži, nechci bejt tvůj
zasranej otrok, otrok bez tváře
hej muži, ne-muži, zavírám dveře
a utíkám do jinýho vesmíru

Žádná cesta v týhle realitě

Tichej chlápek mizí z mýho života
moje vnímání je ostrý jako nůž
vím co znamená Čas a Slovo
nechal jsem tělo ve starym zasranym světě
Hej muži, ne-muži, nedostaneš mě
má skrýš je teď v síti
hej chlápku, ne-chlápku, nikdy mě nedostaneš
dej si na mě bacha v příštích dnech!

Žádná cesta v týhle realitě

 

She's The Right Girl

She was a model
And 90's neo-hippie and
Moved moved moved with her long
Legs at the fashion show again
She has no interess
In diets and politics 'cause
It's for fat fat men
And their obese bottoms, yeah
Talk, talk, talk, talk, talk
And inquisitive views of her yeah
When she tossed her mane
And heel rang about the runway, hey
And then she comes back
Slowly to the cloakroom yeah
Long hot line of white
Dream to the nostrill - the ride to die!

She was a model
And 90's City baby and
Wanted to be happy
In her perfect job, hey
One shot of bourbon
At some stupid party, yes
She laughs at them all
The assiduous old fuckin' trolls, yeah
Talk, talk, talk, talk, talk
And inquisitive views of her, hey
It's for fat stupid men and
Their problems with erections, yeah
And so it goes all the time
The same people and same lies
Again I do I do it myself
It's better than to be in their dirty hands!

HEY HEY, SHE'S THE RIGHT GIRL!

Day by day, night by night
You watch the men, who challenge you to a fight
Day by day, night by night
You see your eyes get lost in the dark
So you want to run than you will be down
But you can't take courage for freedom
You're too bound to life in this ZOO
Of fake smiles
And white dream helps you in your
Desperate cries!

She doesn't wanna be in their
Sweating dirty hands

HEY HEY, SHE'S THE RIGHT GIRL!

Je to správná holka

Byla modelka
a neo-hippie devadesátejch
a hejbala
těma svejma dlouhejma nohama
znovu na přehlídce
nazajímá se
o diety a politiku
to je tak pro tlustý cápky
a jejich otylý zadky, jo
kecy a spousta keců
a ty dotěrný pohledy
když pohodila hřívou
a podpatky cinkly
o molo
hej
a pak jde zpátky
pomalu do šatny
dlouhá horká lajna
bílýho snu do nosu
jízda se smrtí

Byla modelka
a velkoměstská holka 90.let
chtěla bejt šťastná
v tom svym skvělym džobu
jeden panák whiski
na ňáký blbý párty
jsou jí k smíchu
všichni ti snaživý starý
pojebaní skřeti, jo
kecy a spousta keců
a ty dotěrný pohledy
to je tak pro tlustý blbý cápky
a jejich problémy s erekcí
a tak to jde pořád dál
ty samý lidi, ty samý lži
udělám si to zase sama
lepší, než ty jejich špinavý
pracky

Hej, to je správná holka!

Den za dnem, noc za nocí
sleduješ chlápky, co tě vyzývaj na souboj
Den za dnem, noc za nocí
vidíš svý oči jak se ztrácej ve tmě
Chceš utýct, než spadneš dolů
ale nemůžeš najít odvahu
bejt svobodná
Jseš už moc svázaná
s životem v týhle ZOO falešnejch úsměvů
a bílej sen ti pomáhá když
křičíš ze zoufalství

Nikdy se nechce octnout v jejich
spocenejch špinavejch prackách

Hej, to je správná holka!

 

Flashbacks

Sometimes the sky is dark
But the rain doesn't come
Sometimes the sun shines
And you feel cold
I shiver in the night street
Pavement under my shoes
On the temple shadows creep
It's nothing to choose

When you're waiting for the night tram
I see a camera aimed at your face
There's no avoiding and people understand
Move slightly and you'll be in disgrace

When your brain goes against time
That's when flashbacks come
Then your thoughts turn on you
And you stay alone
Sins of mind relax my pain
When I go this old way
And my eyes look around
When I feel sad

When you're waiting for the night tram
I see a camera aimed at your face
There's no avoiding and people understand
Move slightly and you'll be in disgrace
Sometimes the way is shut like a closetdoor
Even when you try hard more & more
When your girl is crying for your words
Big camera's watchin' your every step and then...

I rave...
And Understand...
I'm in the rain...
I can never run from my mind

I try to see the world
In all colours and states
It's a child's kaleidoscope
More things in my head
Yesterday my girl said
Where it's good to hide
Yesterday I found the way
To her private heart

When you're waiting for the night tram
I see a camera aimed at your face
There's no avoiding and people understand
Move slightly and you'll be in disgrace
Sometimes the way is shut like a closetdoor
Even when you try hard more & more
When your girl is crying for your words
Big camera's watchin' your every step and then...

I rave...
And Understand...
I'm in the rain...
I can never run from my mind

I don't know, what's the reality
And what is a dream...

Záblesky paměti

Někdy je obloha temná
ale déšť nepřichází
někdy svítí slunce
ale ty cítíš chlad
chvěju se zimou
v noční ulici
pod nohama dláždění
po chrámu se plazej stíny
nemám na výběr
Když čekáš na noční tramvaj
vidím kameru mířit ti do tváře
není úniku a lidi rozumí
jen se pohni a budeš
v nemilosti
Když jede tvůj mozek proti času
přicházejí záblesky paměti
tehdy se tvý myšlenky obracej
k tobě zády a ty
zůstáváš sám
hříchy mysli zmírňují mou bolest
když jdu tou starou cestou
a mý oči
se dívaj okolo
když jde na mě žal
Když čekáš na noční tramvaj
vidím kameru mířit ti do tváře
není úniku a lidi rozumí
jen se pohni a budeš
v nemilosti
někdy je cesta uzavřená jak
dveře od skříně
i když se snažíš víc a víc
když z tvejch slov jde na holku pláč
velká kamera sleduje každej
tvůj krok a pak...

Šílím...
a chápu
jsem uvnitř deště...
nemůžu utýct před svym Já

Zkouším vidět svět
ve všech jeho barvách a stavech
je to dětskej kaleidoskop
má hlava přetejká
včera mi moje holka řekla
kde by bylo dobrý
se ukrýt
včera jsem našel cestu
k jejímu soukromýmu srdci
Když čekáš na noční tramvaj...

Šílím...
a chápu
jsem uvnitř deště...
nemůžu utýct před svym Já

Nevím co je skutečnost
a co je sen...

 

Epilogue: What Fills Me Up?

Sitting in a cavern
And waiting for something
To fill me up
Dancing at the party
And waiting for something
To fill me up
Surfing in the Net
And waiting for something
To fill me up
Loving in the garden
And waiting for something
To fill me up...

Epilog: Co mě naplní?

Sedím v jeskyni
a čekám na něco
co mě naplní
tancuju na párty
a čekám na něco
co mě naplní
surfuju v síti
a čekám na něco
co mě naplní
miluju se v zahradě
a čekám na něco
co mě naplní...

 

 

© 2024 Našrot | Administrace | Mapa stránek | RSS
design by c.